Tu préfères

Rigoler toute ta vie
Chanter toute ta vie
OU