Tu préfères

Ton oreille gauche
Ton oreille droite
OU