Tu préfères

Corps humain
Ton oreille gauche
Ton oreille droite
OU